מחירים ותעריפים

אנא בחרו את המחירון המבוקש:

תמונת אוירה

10204080General           weFly             international 

Calls SMS No weFly         Calls SMS weFly         Extra